บทนำ

ความสำคัญของเกาะขามในวิถีชีวิตคนไทยเนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย โดยเกาะขามเป็นที่มาของชื่อเมืองขอนแก่น และเป็นเมืองหลวงในยุคอยุติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญของการผลิตเก้าอี้เสียงและที่มาของขนมชั้นดินที่เป็นขนมประจำจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้เกาะขามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากธรรมชาติที่งดงามและอาหารทะเลอร่อยๆ

ที่มาของชื่อเกาะขามมีต้นกำเนิดมาจากตำนานที่ได้กล่าวมานานมาก่อน ว่าเมื่อครั้งก่อนเกาะขามนั้นเป็นที่อยู่ของต้นกาแฟขาว แต่ปัจจุบันกลายเป็นเกาะที่มีทั้งป่าเขา ชายหาด และ อ่าวที่สวยงาม ซึ่งชาวบ้านก็จึงนิยมเรียกกันว่า “เกาะขาม” ตามลักษณะคล้ายขามที่งอกมีหลายลูก นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคในอีสานและได้รับการปลูกฝังด้วยวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ๆ ที่ยังคงรอยต่อไปในวัฒนธรรมในปัจจุบันอีกด้วย

จุดเด่นและเหตุผลที่ควรเยี่ยมชมเกาะขาม เริ่มจ จุดเด่นของเกาะขามที่ควรเยี่ยมชมมีหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเกาะขาม ซึ่งเป็นอุทยานที่มีเนื้อที่ใหญ่ถึง 84,375 ไร่ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอ่าวหาดที่สวยงามและที่ตั้งของหมู่เกาะที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงที่สำหรับท่องเที่ยวทางทะเล ที่จะได้ชมปะการังและการดำน้ำที่สวยงามได้อย่างลงตัว
อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมล้านนาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการผลิตเก้าอี้เสียงของชาวเกาะขาม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน และมีการแสดงและนำเสนอเกี่ยวกับการผลิตเก้าอี้เสียงให้เห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการแสดงขนมชั้นดินและของฝากที่เป็นของประจำเกาะขาม ซึ่งจะช่วยสร้างความท้าทายและความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเยือนเกาะขาม

ดังนั้น หากมีโอกาสมาเยี่ยมชมเกาะขาม ควรที่จะไม่พลาดที่จะไปเยือนอุทยานแห่งชาติเกาะขาม และชมทิวทัศน์ของเกาะทั้งหมด รวมถึงสัมผัสกับว

การเดินทางไปยังเกาะ ขาม


การเดินทางไปยังเกาะขามนั้นสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือการเดินทางโดยเครื่องบิน โดยเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังสนามบินขอนแก่น จากนั้นสามารถเช่ารถหรือรถตู้ขนาดใหญ่เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือบ้านหนองเหล็ก ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใกล้กับเกาะขามที่สุด และสามารถเดินทางต่อไปยังเกาะขามได้ทันที

Read More  บ้านไม้ริมน้ำ ฉะเชิงเทรา Ep.13 Shera the Secret Review

นอกจากนี้ยังมีวิธีการเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถตู้ โดยเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังขอนแก่น แล้วเลือกรับสายหมอลำเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นขับรถหรือเช่ารถไปยังท่าเรือบ้านหนองเหล็ก เพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะขาม

สำหรับสถานที่สำคัญที่ควรเยี่ยมชมในเส้นทางไปยังเกาะขามนั้น สามารถเริ่มต้นจากการเดินทางไปยังวัดธรรมามาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 300 ปีและมีโบสถ์สีสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของผู้เดินทางมากมาย จากนั้นสามารถเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ที่มาเยือนเกาะขามต้องการไปเรียนรู้เกี่ยวก

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเกาะ ขาม


วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในเกาะขามมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีการประกอบอาชีพหลักของชาวเกาะขามคือการผลิตเก้าอี้เสียง ซึ่งเป็นอาชีพที่ตกอยู่ภายใต้กลุ่มอาชีพของชาวอีสาน นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด หมู และปลา เพื่อใช้เป็นอาหารและการค้าขาย

วัฒนธรรมและประเพณีในเกาะขามนั้นมีอยู่หลายแบบ ซึ่งมาจากประเพณีของชาวล้านนาอีสาน โดยเฉพาะการสร้างบ้านใหม่หรือการบูรณะโบสถ์ จะมีการใช้พิธีประกอบ เพื่อขอพระอนุสาวรีย์และเสียงเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา เช่น การร้องเพลงลำ การเล่นน้ำเต้า การแต่งกายในบ้านเรือนและการแต่งงาน

การดำเนินชีวิตแบบกลางแจ้งในบ้านเรือนท่าเรือของชาวเกาะขามนั้น มีลักษณะเป็นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย โดยเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวเกาะ โดยมีการใช้สมุนไพรและผักผลไม้จากสวนเพื่อการบริโภคและการขาย เดินทางโดยใช้เรือ และมีการเก็บเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารและการค้าขาย นอกจากนี้ยั

สถานที่ท่องเที่ยวในเกาะ ขาม


อุทยานแห่งชาติเกาะขาม
เป็นอุทยานที่มีเนื้อที่กว่า 84,375 ไร่ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย มีทั้งป่าชื้นและป่าแล้ง รวมถึงทะเลและหมู่เกาะ ที่จะได้ชมการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน

Read More  Zuwala Hotel : ที่พักเปิดใหม่บางแสน อ่างอาบน้ำวิวทะเลสุดปัง!!

พิพิธภัณฑ์เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นสถานที่ที่ผู้ที่มาเยือนเกาะขามต้องการไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาะขาม โดยในพิพิธภัณฑ์จะมีแสดงผลงานต่างๆ เช่น การผลิตเก้าอี้เสียง การผลิตผ้าไหม การทำของฝากและขนมชั้นดิน ซึ่งเป็นของหายากและเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะขาม

วัดธรรมามาราม
เป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 300 ปี และมีโบสถ์สีสวยงาม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของผู้เดินทางมากมาย นอกจากน

โบราณสถานแห่งเก่าบ้านทุ่งใหญ่
เป็นโบราณสถานที่เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะมีแสดงของวัตถุโบราณและเครื่องมือเก่าๆ ที่ใช้ในการผลิตเก้าอี้เสียง และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเกาะขามในอดีต

หาดทรายน้ำใส
เป็นหาดที่สวยงาม และเป็นที่รู้จักด้วยความเงียบสงบ และที่น่าอยู่ริมทะเล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช่วยสร้างความสนุกสนานเช่น การเล่นน้ำ และชมวิวทะเลและหมู่เกาะ

หมู่เกาะหน้าผา
เป็นหมู่เกาะที่อยู่ใกล้เคียงกับเกาะขาม มีทรายที่เรียบเนียนและน้ำทะเลที่ใสสวยงาม และมีปลาหางนกยังมากมายที่อาศัยอยู่ในน้ำใกล้เคียง สามารถเดินเล่นหรือดำน้ำชมปะการังที่นี่ได้

ทั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะขาม ซึ่งยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจ ให้ผู้ที่มาเยือนชมและสัมผัสประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบในเกาะขามได้อย่างเต็มที่

ร้านอาหารและที่พักในเกาะ ขาม

ในเกาะขามนั้นมีร้านอาหารท้องถิ่นหลายแห่งที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีเมนูอาหารที่อร่อยและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา

  1. ร้านอาหารชาวเกาะขาม เป็นร้านอาหารท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณหาดทรายน้ำใส มีเมนูอาหารที่หลากหลายและอร่อย เช่น ปลาทอดกระทะ แกงส้มกุ้ง และแกงเขียวหวาน และยังมีอาหารขนมไทยหลากหลายชนิด
  2. บ้านพักท่าเรือและที่พักที่น่าสนใจ เป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่บนริมชายหาด ให้บริการที่พักอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น บ้านต้นไม้ บ้านเรือนไทย และตึกสไตล์ยุโรป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายและรับฟังเสียงคลื่นทะเล
  3. บ้านพักริมทะเล เป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่ในบริเวณหาดทรายน้ำใส มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เช่น ห้องพักสะอาด สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ร้านอาหารและบาร์ เหมาะสำหรับคนที่ชอบทะเลและชอบผ่อนคลายกับธรรมชาติ
Read More  Onsen Resort กลางทะเลสาบน้ำแข็ง ฮาโกดาเตะ - [แดนเนรมิต]

ทั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของร้านอาหารและที่พักที่น่าสนใจในเกาะขาม ยังมีหลายสถานที่อื่นๆที่สะดวกสบายและ ให้บริการที่พักที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับทุกวัย ในเกาะขาม รวมถึงการให้บริการที่พักในหมู่เกาะหลายแห่งที่มีความหลากหลายทั้งในราคาและสิ่งอำนวยความสะดวก

  1. โรงแรมเกาะขาม เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ตั้งอยู่บนชายหาดทรายน้ำใส มีห้องพักที่สะอาดและสวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น สระว่ายน้ำ ร้านอาหาร บาร์ และฟิตเนส
  2. บ้านพักบนเนินเขา เป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่บนเนินเขา มีวิวทะเลและหมู่เกาะที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น ห้องพักสะอาด สระว่ายน้ำ และบาร์บีคิว
  3. บ้านพักบนแนวทะเล เป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่บนแนวทะเล มีการตกแต่งแบบทันสมัยและมีความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายกับธรรมชาติและทะเล

ทั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของที่พักในเกาะขาม ซึ่งยังมีหลายสถานที่อื่นๆที่สะดวกสบายและเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวในเกาะขามอีกมากมาย
ในท้ายนี้ การท่องเที่ยวในเกาะขามจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและเต็มไปด้วยความสุข เพราะเกาะขามมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับทุกวัย ทั้งจากสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พัก ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความหลากหลาย

นอกจากนี้ วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเกาะขามยังเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาได้จากการเข้าชมโบราณสถานและเยี่ยมชมบ้านเรือนท่าเรือ ที่สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกาะขามในอดีตได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น หากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ให้คิดถึงการเดินทางไปเกาะขามอย่างแน่นอน เพราะเกาะขามเป็นที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายในธรรมชาติอย่างเต็มที่