การท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย แต่ว่า หลายคนอาจไม่เห็นด้วยกับว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีหลายปัญหาที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของและบริการที่ราคาแพง ความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่อาจเป็นอันตราย หรือแม้แต่การพบกับการทุจริตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในบทความนี้ จะอธิบายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยและวิธีการแก้ไข รวมถึงสถิติที่บอกว่า ต่างชาติใช้จ่ายแค่ 1 ใน 4 ของไทย

Table of Contents

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย

สื่อเวียดนามชี้! การท่องเที่ยวมีแต่ปัญหา ต่างชาติใช้จ่ายแค่ 1 ใน 4 ของไทย -  YouTube

ค่าใช้จ่ายสูง

การท่องเที่ยวในประเทศไทยมักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในประเทศอื่น

ความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย

การท่องเที่ยวบาง การท่องเที่ยวบางกิจกรรมในประเทศไทยอาจมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานในที่ที่ไม่มีเส้นทางเจาะจง ล่องแก่งหรือน้ำตกโดยไม่มีการป้องกันที่เพียงพอ หรือการทำกิจกรรมทางน้ำที่ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งมีผลต่อชื่อเสียงของประเทศและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในอนาคต

การทุจริตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังเจอปัญหาจากการทุจริตบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการโกงนักท่องเที่ยวด้วยการขายของและบริการที่ไม่คุ้มค่า การเก็บเงินโดยไม่ชัดเจน การจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น หรือการติดตั้งเครื่องเล่นเพลงหรือโปรแกรมโกงเพื่อเพิ่มกำไร ปัญหาการทุจริตที่พบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

วิธีการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในประเทศไทย

แปลข่าวจากสื่อเวียดนาม วิเคราะห์ชาติตนเอง เหตุใดการท่องเที่ยวแพ้ไทย จน ต่างชาติแห่เข้ามาตอบ - YouTube

ลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

เพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น หน่วยงานที่เก ประชาชนต่างๆ ควรทำการลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้แอปพลิเคชันในการจองโรงแรมและการเดินทาง ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก

เพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำกิจกรรมท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวในประเทศไทยควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยและความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มต้นกิจกรรม และมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ปลอดภัยในการทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่ออันตราย เช่น การใช้ชุดช่วยเหลือในการล่องแก่ง การใช้ชุดนักลงทุนในการปั่นจักรยาน หรือการใช้เหล็กคอยตกปลา

การดูแลการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

การดูแลการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดูแลให้ความสำคัญกับความเป็นมาตรฐานในการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน การดูแลลูกค้า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้ บริการที่เป็นมาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเน้นที่ความหลากหลายของประเทศ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและติดต่อกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทย

สถิติการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย

ต่างประเทศ - สื่อ'เวียดนาม'วิพากษ์ชาติตนเอง ชี้ปัจจัยทำภาคการท่องเที่ยว แข่งสู้'ไทย'ไม่ได้

ตามรายงานจาก กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยทั้งหมด 38.27 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยทั้งหมด 64,225.56 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยเทียบกับประเทศที่ตั้งหน่วยความเข้มแข็งในการท่องเที่ยว อยู่ที่ 1 ใน 4 หรือประมาณ 25% เท่านั้น

สรุป

การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีปัญหาหลายอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายสูง ความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย และการทุจริตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดูแลให้มีการดูแลลูกค้าและการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน โดยให้ความสำคัญกับการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน การดูแลลูกค้า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อลดปัญหาการทุจริตในอุตสาหกรรมการท่องเท

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยคือการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการช่วยเหลือเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเขตที่พักอาศัยและนอกเขตที่พักอาศัยเติบโตขึ้นได้

คำถามที่พบบ่อย

การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีปัญหาอะไรบ้าง?

  • ค่าใช้จ่ายสูง
  • ความเสี่ยงจากการทำกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย
  • การทุจริตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยคืออะไร?

การเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดูแลอะไรเพื่อให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีคุณภาพและปลอดภัย?

การดูแลลูกค้าและการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ความล้มเหลวของการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ของกัมพูชา กับตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ ในช่วง 3 วันของเทศกาล ที่ 55,000 กว่าคน โดยมีเพียง 13,000 กว่าคนที่เดินทางไปยังเมืองเสียมราฐ สถานที่จัดงานอังกอร์สงกรานต์ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า เบื้องหลังความสำเร็จของการท่องเที่ยวไทย ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกันด้วย ตามที่เราได้นำเสนอไปในคลิปก่อน ว่ายังมีเรื่องของความพร้อมด้านอื่นๆอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงสินค้าและบริการต่างๆ ที่ทำให้การท่องเที่ยวในแต่ละครั้งสมบูรณ์แบบ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้ไทยมีความแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆในภูมิภาค ภาพของความห่างชั้นระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องการท่องเที่ยว ถูกทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้น เมื่อแหล่งท่องเที่ยวดาวรุ่งในย่านอาเซียนอย่างเวียดนาม ถูกทั้งสื่อและผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นวิเคราะห์ว่า รายได้ที่ทำได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย การที่ประเทศที่เหนือกว่ากัมพูชาในทุกด้านอย่างเวียดนาม ยังต้องมีการบ้านให้ทำอีกมาก ความล้มเหลวของงานอังกอร์สงกรานต์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมาย

Read More  สุดยอดร้านลับ ที่หาดวอนนภา บางแสน จ.ชลบุรี | จับสดจากทะเล ราคาโคตรถูก‼️ | หมูหลงทาง

สื่อดังของเวียดนาม VNExpress ได้ลงบทความถึงปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวของเวียดนามเอง และปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยสื่อดังกล่าว ได้รายงานว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ที่เดินทางเข้ามายังเวียดนาม ต่างบ่นถึงปัญหาของทางเลือกในการช้อปปิ้ง และความบันเทิงในยามค่ำคืนของเวียดนาม ที่มีให้เลือกน้อยมาก รวมถึงประสบการณ์ในการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพต่ำ แถมยังมีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย โดยสื่อของเวียดนาม ได้ทำการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆ ที่ให้ความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา โดยนักท่องเที่ยวจากอินเดียรายหนึ่ง ที่ชื่อ ชาร์มา มรินัล เผยว่า เขาได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองโฮจิมินห์ เมื่อเดือนที่ผ่านมา แต่แทบไม่มีโอกาสใช้จ่าย เพราะไม่มีอะไรให้เที่ยวชม และไม่มีกิจกรรมด้านความบันเทิงให้เลือกทำมากนัก ถ้าไม่นับพิพิธภัณฑ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้ว แทบไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยในเมืองนี้ มันเป็นเมืองที่น่าเบื่อ ถ้าเทียบกับกรุงเทพฯ สิ่งที่เขาทำได้ มีแค่การไปหาอาหารข้างทางรับประทานเท่านั้น เขามาที่เมืองนี้ครั้งแรก ในปี 2017 ผ่านไป 6 ปีแล้ว แต่ไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้น ที่กรุงเทพฯ คุณมีอะไรให้เที่ยวชมมากมาย ค่ำคืนในกรุงเทพฯ มันดูคึกคักกว่าโฮจิมินห์ มีทั้งไนท์คลับ และตลาดกลางคืนมากมาย ที่เปิดไปจนถึงเที่ยงคืน โดยสื่อเวียดนามเปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับ 4 วัน ที่นักท่องเที่ยวจากอินเดียรายนี้จ่ายไปในโฮจิมินห์ อยู่ที่ 1,000 เหรียญสหรัฐ แต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพฯ ตัวเลขจะอยู่ที่ 1,300 เหรียญ ในระยะเวลาที่เท่ากัน

จอห์น นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร เผยว่า ในประเทศของเขา และที่อื่นๆในยุโรป ผู้คนจะออกเที่ยวหาความบันเทิงในตอนกลางคืน แต่สถานที่ส่วนใหญ่ในดานัง และฮอยอัน กลับปิดทำการก่อนเวลา 5 ทุ่ม อย่างที่ฮอยอัน เขาออกมาเดินเล่นในตัวเมือง ราวครึ่งชั่วโมง ดื่มเบียร์ และก็กลับไปยังโรงแรม มันไม่มีอะไรให้เที่ยวในตอนกลางคืน เขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ หลังจากเวลา 5 ทุ่มไปแล้ว ที่ฮอยอัน ไม่มีคลับบาร์มากนัก ในขณะที่วัดเก่าแก่ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ก็ปิดทำการตอนเวลา 5 โมงเย็น หลังจากช่วงโควิด ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ก็ปิดตัวลงไปไม่น้อย จอห์นเผยว่า เขาใช้จ่ายไปเพียง 10 เหรียญสหรัฐต่อคืน ในฮอยอัน ซึ่งหมดไปกับเบียร์ และอาหารข้างทางเป็นส่วนใหญ่

มินฮี นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ ที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เวียดนาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา เผยว่า เธอชอบการช้อปปิ้งมาก แต่ไม่อยากจะซื้อสินค้าใดๆของเวียดนามอีก เพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนในดานัง เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ หลังจากที่เธอได้ซื้อสร้อยข้อมือ ที่ทำจากไม้กฤษณา จากร้านใหญ่ร้านหนึ่ง ที่ราคา 3 ล้านดง เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณย่าของเธอ แต่เธอกลับค้นพบในภายหลังว่า มันทำมาจากไม้ธรรมดาๆเท่านั้น ไม่ใช่ไม้กฤษณาอย่างที่เธอคิด มันทำให้เธอรู้สึกแย่ และผิดหวังมาก เพราะมันเป็นของขวัญสำหรับคุณย่าของเธอ

VNExpress รายงานว่า เวียดนามเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมานานแล้วว่า เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีราคาถูกที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นั่นทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่ได้คิดที่จะใช้จ่ายมากนัก เมื่อมาที่นี่ อย่างในปี 2019 ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด 19 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเวียดนาม มีสูงถึง 18 ล้านคน แต่พวกเขาใช้จ่ายน้อยมาก โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคืน อยู่ 7.5 เหรียญสหรัฐเท่านั้น คิดเป็นเพียง 7.5% ที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในสิงคโปร์ และ 1 ใน 4 ที่จ่ายในเมืองไทย ซึ่งเป็นสถิติ จากหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของเวียดนาม

แฟมตรังลวง นักวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวของเวียดนาม เผยว่า เวียดนามมีจุดขายด้านการท่องเที่ยว หรือสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โดดเด่นไม่มากนัก สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนาม ไม่มีการพัฒนาในด้านสินค้า ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเบื่อหน่าย และลังเลที่จะกลับมาอีกครั้ง ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย ทำได้ดี ในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมในยามค่ำคืนต่างๆ

Read More  ซับไทย)บิ๊มกินแหลก เทียวคาเฟ่ ดูนกนางนวล กินอาหารทะเลสดจากชุมชนที่บางปู - EP.185

https://e.vnexpress.net/news/travel/w…

ติดตามช่องของเราได้ที่นี่ FaceBook https://www.facebook.com/thailand.the…

เนื้อหาของวิดีโอ สื่อเวียดนามชี้! การท่องเที่ยวมีแต่ปัญหา ต่างชาติใช้จ่ายแค่ 1 ใน 4 ของไทย

ความล้มเหลวของการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ของกัมพูชากับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วง 3 วันของเทศกาลที่ 5 หมื่นห้าพันกว่าคนโดยมีเพียง 1 300 กว่าคนที่เดินทางไปยังเมืองเสียมราฐสถานที่จัดงานอังกอร์สงกรานต์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังความสำเร็จของการท่องเที่ยวไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันด้วยการที่เราได้นำเสนอไปในคลิปก่อนก็จะมีเรื่องของความพร้อมในด้านอื่นๆอีกมากเนื้อจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงสินค้าและบริการต่างๆที่ทำให้การท่องเที่ยวในแต่ละครั้งสมบูรณ์แบบสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่เคยมีความแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคภาพของความห่างชั้นระหว่างไทยและกัมพูชาในเรื่องของการท่องเที่ยวถูกทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยวดาวรุ่งในย่านอาเซียนอย่างเวียดนามถูกหนังสือและผู้เ****วชาญท้องถิ่นวิเคราะห์ว่ารายได้ที่ทำได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังถือว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยการที่ประเทศที่เหนือกว่ากัมพูชาในทุกด้านอย่างเวียดนามมีการบ้านให้ทำอีกมากความล้มเหลวของงาน Uncle สงกรานต์จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายสีแดงของเวียดนาม vnexpressบทความถึงปัญหาการท่องเที่ยวของประเทศคันที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวของเวียดนามเองแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อน้ำเปล่าได้รายงานว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามายังเวียดนามตำบลถึงปัญหาของทางเลือกในการ Shoppingและความบันเทิงยามค่ำคืนของเวียดนามที่มีให้เลือกน้อยมากประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพต่ำที่มีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยดูสีของเวียดนามได้ทำการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆที่ความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมานักท่องเที่ยวจาก Android 1Chisinau เผยว่าเขาได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองโฮจิมินห์เมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าไม่มีโอกาสใช้จ่ายเขาไม่มีอะไรให้เที่ยวชมแล้วไม่มีกิจกรรมด้านความบันเทิงให้เลือกทำมากนักถ้ามีน้ำพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้วถ้าไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยในเมืองนี้มันเป็นมือที่น่าเบื่อถ้าเทียบกับกรุงเทพฯสิ่งที่เขาทำได้มีแค่การไปหาอาหารข้างทางรับประทานเท่านั้นเข้ามาที่เมืองนี้ครั้งแรกนี่ปี 2017ผ่านไป 6 ปีแล้วแต่ไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯคุณมีอะไรให้เที่ยวชมมากมายค่ำคืนในกรุงเทพฯมันดูคึกคักกว่าโฮจิมินห์มีช่างไหนสัตว์แล้วตลาดกลางคืนมากมายที่เปิดไปจนถึงเที่ยงคืนเวียนนาเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายสำหรับ 4 วันที่นักท่องเที่ยวจากอินเดียรายนี้จ่ายไปในโฮจิมินห์อยู่ที่ 1000 เหรียญสหรัฐแต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพฯตัวเลขจะอยู่ที่ 1,300 เหรียญในระยะเวลาที่เท่ากันJohn นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเผยว่าในประเทศของเขาและที่อื่นในยุโรปผู้คนจะออกเที่ยวหาความบันเทิงในตอนกลางคืนจัดสถานที่ส่วนใหญ่ในดานังหวยอั้นจะปิดทำการก่อนเวลา 23:00 นอย่างที่ฮอยอันเข้ามาเดินเล่นในตัวเมืองเราครึ่งชั่วโมงดื่มเบียร์แล้วก็กลับไปยังโรงแรมมันไม่มีอะไรให้เที่ยวในตอนกลางคืนเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อหลังจากเวลา 23:00 น ไปแล้วที่ฮอยอันไม่มีคลับบาร์มากนักในขณะที่วัดเก่าแก่สถานที่ทางประวัติศาสตร์ก็ปิดทำการตอนเวลา 17:00 นหลังจากช่วงโควิดร้านขายเสื้อผ้าร้านขายของที่ระลึกต่างๆก็ปิดตัวลงไปไม่น้อยสอนเคยว่าเขาคิดจะไปถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อคืนในฮอยอันหมดไปกับเบียร์อาหารข้างทางเป็นส่วนใหญ่มินฮีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เวียดนามเมื่อเดือนที่ผ่านมาถือว่าเธอชอบการช้อปปิ้งมากแต่ไม่อยากจะซื้อสินค้าที่ได้จากเวียดนามอีกเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนมีดานังเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้หลังจากที่เคยได้ซื้อสร้อยข้อมือที่ทำจากไม้กฤษณาจากร้านใหญ่ร้านหนึ่งราคา 3 ล้านดงซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณย่าของเธอเธอมาพบในภายหลังว่ามันทำจากไม้ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่ไม้กฤษณาอย่างที่เธอคิดมันทำให้เธอรู้สึกแย่และผิดหวังมากเพราะมันเป็นของขวัญสำหรับคุณย่าของเธอVnexpress รายงานว่าเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมานานแล้วว่าเป็นอย่างนี้แหล่งท่องเที่ยวที่มีราคาถูกที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้คิดที่จะใช้จ่ายมากนักเมื่อมาที่นี่วันนี้ปี 2019ก่อนที่จะเกิดโรคระบาด covid-19จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเวียดนามมีสูงถึง 18 ล้านคนพวกเขาใช้จ่ายน้อยมากโดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่ 7.5 เหรียญสหรัฐเท่านั้นคิดถึงจริงๆ 7.5 เปอร์เซ็นต์ที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในสิงคโปร์แล้วหนึ่งมี 4 ที่จ่ายในเมืองไทยซึ่งเป็นสถิติหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของเวียดนามฟันตรังลวงนักวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามเผยว่าเวียดนามมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวนิทานบันเทิงยามค่ำคืนที่โดดเด่นไม่มากนักสมัครนักท่องเที่ยวต่างชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามไม่มีการพัฒนาด้านสินค้าทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเบื่อหน่ายลังเลที่จะกลับมาอีกครั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยความดีเด่นของการพัฒนากิจกรรมในยามค่ำคืนต่างๆโจนาธานเหรียญประธานบริษัทค้าปลีกสินค้าหรู Pacific Groupเปิดเผยว่าจากการประชุมในด้านการท่องเที่ยวเมื่อเดือนที่ผ่านมาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเวียดนามการปกครองประเทศในภูมิภาคดีมาก3 ขวดทั้งไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมันเป็นปัญหาใหญ่ของการท่องเที่ยวเวียดนามนักท่องเที่ยวตำบลกันมากสถานที่ช้อปปิ้งที่มีน้อยการเปิดร้าน duty freeสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเวียดนามนาฬิกาสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวปู่เซินประธานสมาคมการท่องเที่ยวเวียดนามเผยว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการจูงใจไม่มีการพัฒนาสินค้ามีใหม่ขึ้นมาเช่นธุรกิจกอล์ฟเพื่อการท่องเที่ยวเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟในเวียดนามมีมากขึ้นปี 2019นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มากกว่า 1 ล้านคนจากทั้งหมด 5 ล้านคนเดินทางไปยังเวียดนามเพื่อที่จะเล่นกอล์ฟจ่ายภาษีเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวที่นี่สูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ของประเทศอื่นๆอยู่ที่ 15-7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นภาครัฐกูจะต้องลดภาษีลงมาหลังจากที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นมากพอสมควรโดยคนแรกที่เป็นชาวเวียดนามเด็กปากแดงความคิดเห็นว่านิทานของระบบขนส่งการเดินทางการทิ้งขยะและมลพิษก็เป็นสิ่งที่เวียดนามจะต้องให้ความสำคัญด้วยหลายอย่างมันแย่ลงแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีแต่มลพิษประเทศอื่นๆมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดอัตราถูกกว่าเวียดนามให้เลือกทวิตหมาไม่ยอมพัฒนานักท่องเที่ยวก็จะค่อยๆน้อยลงไปทุกปีมีคนเข้ามาตอบกลับว่าใช่เลยเพราะเขาใช้เวลา 10 ปีหลังไปกับการสร้างอพาร์ทเม้นท์ที่น่าเกลียดตามชายฝั่งสมัคร line บรรยากาศสวยๆแถวนั้นไปหมดอาคารสูงก็กลายเป็นสลัมเสียสายตาทั้งนักท่องเที่ยวและคนเวียดนามเองร้านก่อสร้างเสร็จก็ไม่มีอะไรทำต่อมันเลยเป็นเหมือนอาคาร 50 ปีก่อนผู้ขยันและมลพิษต่างๆก็แย่ลงงบประมาณเพียงน้อยนิดถูกใช้ไปกับเรื่องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกว่าคุณชาหม่าคุณควรต้องทำการบ้านก่อนที่จะมาเที่ยวเวียดนามที่คุณบอกว่าเวียดนามไม่มีอะไรที่เที่ยวชมมากนักลองค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเวียดนามจาก Google ดูก่อนคุณจะตะลึงกับสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากหวังว่าวิธีการนี้จะช่วยคุณได้คนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อ 15 ปีก่อนตั้งแต่นั้นมาการพัฒนาที่มากเกินไปในดานังหนังโป๊ฝรั่งสปาสารัชและอีกหลายเมืองเซ็นจูรี่อพาร์ทเมนท์ที่น่าเกลียดราคาถูกแล้วไม่มีคนเช่าได้ทำลายบรรยากาศลักษณะเด่นของเมืองไทยทั้งหมดมลพิษจากขยะตามข้างถนนทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกฮาลองเบย์หลายครั้งถูกเรียกว่าเป็นเอาแผ่นถุงพลาสติกหลายอย่างที่เมื่อก่อนถูกมองว่ามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตอนนี้มันเละเทะไปหมดโครงสร้างพื้นฐานและการบริการต่างๆจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างขนานใหญ่มีชาวอังกฤษเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแล้วพวกนักท่องเที่ยวที่เบื่อขับมาในเมืองไทยเดินทางเข้ามาเที่ยวในเวียดนามล่ะเวียดนามต้องการนักท่องเที่ยวพวกนั้นจริงๆหรือมันจะมีปัญหาที่คนพวกนี้อาจจะสร้างขึ้นมาที่การทำความสะอาดเมืองการให้บริการที่ดีความปลอดภัยตามท้องถนนแล้วปัญหามลพิษทางเสียงจะทำอย่างไรไม่มีสัปดาห์ที่เปิดเกินเวลา 23:00 น ตามเมืองต่างๆในเวียดนามหรือตั้งแต่เมื่อไหร่กันมีคนเข้ามาตอบว่าพวกสัตว์ป่าที่คุณพูดถึงมันเป็นเพียงส่วนประกอบหลักๆเท่านั้นในเมืองไทยความแตกต่างมันเป็นเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจสถานที่พรุ่งนี้ต่างหากซึ่งมันหาได้ยากในเวียดนามเพราะมันมีแต่ไซต์งานก่อสร้างอีกคนหนึ่งเข้ามาตอบว่าผมก็มองเห็นจุดเดียวกันเวียดนามต้องจัดการปัญหาพลาสติกที่มีมากมายตามชายหาดและในแม่น้ำลำคลองจัดการพวกเซ็กทัวร์และอาชญากรรมต่างๆให้น้อยลงให้มีการทำวีซ่าแบบ 90 วันและมีวีซ่ารีไทร์แบบ 1 ปีเพราะบังคับให้มีการทำประกันสุขภาพที่ราคาไม่สูงมาก3600 เหรียญสหรัฐต่อปีมีชาวต่างชาติคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าชาวต่างชาติไม่ควรจะมาเวียดนามกูทำในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่แล้วในประเทศของพวกเขาการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีคุณจะต้องเป็นคนที่ชอบค้นหาปรับตัวได้ง่ายและความเคารพกับสิ่งที่เจอคุณจะเที่ยวสนุกในเวียดนามถ้าคุณมีใจที่เปิดกว้างใช้ชีวิตในแบบคนที่นี่ใช้กันแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆของคนเวียดนามทั้งอัธยาศัยและความเป็นมิตรความคิดเห็นใหม่พูดตามตรงสิ่งดึงดูดใจของเวียดนามที่ว่ากันถือว่าคุ้มค่าที่ได้เจอผู้คนบรรยากาศและความเป็นมิตรทำให้ผมกลับมาที่นี่12 ครั้งต่อปีตั้งแต่ปี 1993 มาแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง ChromeParisแล้วหล่อนแต่คงไม่มีอะไรที่สามารถนำมาเทียบกับคนเวียดนามได้ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวเวียดนามผมไม่เห็นด้วยการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติแตกต่างจากคนเวียดนามเวียดนามมีครับหมาน้อยก็เพราะว่ามันเป็นวิถีของชาวเอเชียพวกเราไม่ได้มีมุมมองที่ดีเอาคนที่ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนโดยเฉพาะเยาวชนในขณะที่ชาวยุโรปและอเมริกันเปิดกว้างในเรื่องนี้แล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องที่พวกคุณบอกว่าเวียดนามมีอะไรให้ซื้อหรือใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเฉพาะร้านค้าบางแห่งคิดราคาสูงพวกคุณกลับมาบ่นว่าราคาสูงเกินไปรัฐบาลของเราพยายามให้ประเทศเดินหน้าไปในทิศทางของการผลิตเพื่อส่งออกดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากฉะนั้นโปรดอย่ามองแค่ด้านเดียวมีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมเคยตีกอล์ฟเวียดนามเพียงครั้งเดียวเล่นในสนามที่ถือว่ามีคุณภาพในระดับธรรมดาทั่วไปในเมืองไทยในช่วงของบ่ายวันพุธเวียดนามค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 175 เหรียญสหรัฐต่อคนแต่ในกรุงเทพฯผมจ่ายแค่ 50175 เหรียญเท่านั้นการบริการที่ดีกว่าการได้รับการบริการที่แย่กว่าในราคาที่สูงกว่าหนูเป็นความซวย 2 ต่อมีคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมเห็นด้วยในเรื่องของการ Shoppingในฮอยอันราคาส่วนใหญ่ในย่านเมืองเก่าขายสินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนอย่างเช่นเสื้อยืดกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆแล้วทุกร้านก็ขายสินค้าเหมือนกันหมดชาวต่างชาติคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบประวัติศาสตร์จะรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดเพราะฉันไม่เคยเจอใครท้องถิ่นที่มีการศึกษาดีแม้แต่คนเดียวภูเขาไม่มืออาชีพเลยไม่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศของพวกเขาเองฉันเจอมาเยอะ10 กว่าปีที่ผ่านมาเที่ยวที่มีความรู้ที่ดีจะเป็นชาวต่างชาติในช่วงก่อนโควิคทำงานกับบริษัทนำเที่ยวของต่างชาติภูเขารู้วิธีสื่อสารที่ดีกับลูกค้าภูเขาใช้เวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและตำนานต่างๆของเวียดนามภูเขามันจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอให้ความทรงจำที่ดีจนทำให้อยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งถ้าต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่สูงภูเขาควรจะต้องมีโอกาสที่เหมาะสมที่เป็นมืออาชีพมากกว่านี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนักไม่ใช่นักท่องเที่ยวจากตะวันตกจะมาเที่ยวเวียดนามกูมาเที่ยวไหนขับถึงอย่างเดียวได้อยู่เที่ยวดึกๆดื่นๆเราพบว่าคนเหล่านั้นมักจะเป็นคนเวียดนามมากกว่าที่ชอบเที่ยวในแบบนี้มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่าเราควรทำการต่อต้านสัปดาห์ต่างๆในฮอยอันมันทำลายบรรยากาศของเมืองโบราณทำให้กลายเป็นเมืองวุ่นวายแล้วทำให้มึงขาดอัตลักษณ์ไปมีชาวต่างชาติเข้ามาตอบความคิดเห็นนี้ว่าไม่มีไนท์คลับในเมืองเก่านะแล้วนี่ตอนกลางคืนมันมีบรรยากาศแบบไหนที่น่าสนใจพอในเมืองเก่าล่ะเป็นคนเดียวกันนี้จะแสดงความคิดเห็นไหมว่าวันนี้ตอนกลางคืนเงียบเหมือนป่าช้าการหารถแท็กซี่หลัง 21:00 น เป็นเรื่องยากแต่ก็ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่การหาของรับประทานในตอนดึกก็เป็นเรื่องยากมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นในเมื่อสถานที่ต่างๆปิดทำการแต่หัวค่ำมีคนเข้ามาตอบว่าก็เพราะฮอยอันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวในตอนกลางคืนไงล่ะคนต่างชาติคนใหม่เขาบอกสั้นๆว่าเงินมาก่อนบริการมาทีหลังคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าใช่เลยซื้อเยอะๆนั่นคือสิ่งที่ยังขาดอยู่แล้วกลางคืนก็น่าเบื่อด้วยพูดตามความจริงดีกว่าดานังสวยกว่ากรุงเทพเป็นพันเท่าแล้วผิดน่ะสวยกว่าเมืองไทยในทุกด้านด้วยชาวต่างชาติคนก่อนหน้านั้นเข้ามาตอบอีกว่าเวียดนามดีกว่าเมืองไทยหรือพร้อมหัวเราะชายหาดส่วนใหญ่ของเวียดนามมีแต่ขยะและถูกทำลายในระดับที่น่าใจหายแล้วนั่นก็คือความคิดเห็นทั้งหมดต่อการท่องเที่ยวเวียดนามออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงทำให้เรามองเห็นมุมที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนบอกความสำเร็จในด้านการท่องเที่ยวของไทยประกอบไปด้วยปัจจัยในด้านต่างๆมากมายและไทยเราก็ทำได้ดีกว่าหลายประเทศรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามเราจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงซึ่งปัญหาซ้ำซากพรุ่งนี้มีผลสแกนหรือการหลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวโดยคนขับรถโดยสารรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าบางกลุ่มที่มีการพูดถึงเดือนนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบจะทุกคนข้อแม้แต่คนไทยเองก็ยังโดนเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีปัญหาที่ซ้อนกันอยู่ด้วยนั่นก็คือพ่อค้าแม่ค้าต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมาย16 เห็นดีมากขึ้นแน่นอนว่าย่อมส่งผลเสียการท่องเที่ยวไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจกับคุณภาพสินค้าและบริการที่จำหน่ายความเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวก็ต่างไปจากคนไทยด้วยเช่นกันซึ่งหากเราสามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้น่าจะช่วยทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 3 ครั้งมากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทางประเทศและคนไทยเอง